Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

(特定技能:TOKUTEI GINOU) Visa Tokutei kỹ năng在留期間:1年、6ヶ月、または、4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
Thời gian lưu trú : 1 năm, 6 tháng, 4 tháng một lần sẽ gia hạn,tổng cộng maximum là 5 năm.
技能水準:試験などで確認(技能実習2号に良好に終了した者は試験など免除)
Tiêu chuẩn kỹ năng : kiểm tra bằng thi (Những người mà đã hoàn thành tốt thực tập sinh số 2 sẽ được miễn thi)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号に良好に終了した者は試験など免除)
Tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật : Kiểm tra bằng cách thi năng lực tiếng Nhật cần thiết trong nghiệp vụ và sinh hoạt. (Những người mà đã hoàn thành tốt thực tập sinh số 2 sẽ được miễn thi.
家族の帯同:基本的に認められない。Mang gia đình theo : về cơ bản là không được chấp nhận (không cho phép)
受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象 Là đối tượng của “cơ quan tiếp nhận” hoặc là “cơ quan đăng ký hỗ trợ” (tức là phải có công ty tiếp nhận hay là nghiệp đoàn hỗ trợ). Công ty tiếp nhận trong visa Tokutei này nó sẽ gọi là cơ quan tiếp nhận và nghiệp đoàn thì gọi là “cơ quan đăng ký hỗ trợ”.(cả hai đếu phải làm thủ tục đăng ký với Sở Nhập Cảnh Nhật thì mới được tiếp nhận người). Cty có thể nhận trực tiếp còn nghiệp đoàn (cơ quan đăng ký hỗ trợ) có thể giới thiệu người cho công ty (cơ quan tiếp nhận)
〈外国人本人の要件〉Điều kiện cần với người nước ngoài (đương sự)
18歳以上であることTrên 18 tuổi
技能試験及び日本語試験に合格していること。(技能実習2号に良好に終了した者は試験など免除)Đậu kỳ thi kỹ năng và tiếng Nhật. . (Những người mà đã hoàn thành tốt thực tập sinh số 2 sẽ được miễn thi.
特定技能1号で通算5年以上在留していない事Chương trình kỹ năng Tokute số 1 không vượt quá 5 năm lưu trú
保証金を徴収されていない事または違約金を定める契約を締結していないこと Người không là đối tượng phải thu tiền bảo lãnh (đặt cọc) hoặc tiền vi phạm hợp đồng.
(Tức là không vi phạm luật pháp Nhật do không trả phí điện thoại, phí gì đó…v.v.)
自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解している事など
Trong trường hợp tự mình chi trả kinh phí (sang Nhật) thì hoàn toàn nắm rõ nội dung đó.
(Tức là hiểu rõ hợp đồng mà mình ký)
---
抜粋〈法務局の資料〉Trích tài liệu bộ tư Pháp.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: