Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 Try N3! Phiên bản tiếng Việt
TRY! 日本語能力試験 N3
文法から伸ばす日本語

& 語彙リスト ベトナム語版
Đối với những bạn mới học lên tiếng Nhật trung cấp thì có lẽ N3 là đích đến đầu tiên mà chúng ta nhắm đến. Đôi khi chỉ cần có N3 và khả năng giao tiếp tốt là chúng ta đã có một công việc khá ổn trong các công ty Nhật, tất nhiên là nếu lấy được N2 N1 thì sẽ còn tốt hơn, những cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Thôi thì nên tính từ từ bằng việc luyện thi để đậu được N3 rồi hãy tính tiếp các bạn nhé ! Tài liệu luyện thi JLPT N3 Japan, My Love sưu tập cho tới nay khá nhiều và đầy đủ gồm có :
1. 日本語総まとめ N3 文法 | Nihongo Soumatome N3 Bunpou
Kèm theo là file Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn lại bằng tiếng Việt dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法
2. 本語総まとめ N3 聴解 | Nihongo Soumatome N3 Choukai
3. 日本語総まとめ N3 読解 | Nihongo Soumatome N3 Dokkai
4. 日本語総まとめ N3 語彙 | Nihongo Soumatome N3 Goi
5. 日本語総まとめ N3 漢字 | Nihongo Soumatome N3 Kanji
6. 新完全マスターN3 文法 | Shin Kanzen Master N3 Bunpou
7. 新完全マスターN3 聴解 | Shin Kanzen Master N3 Choukai
8. 新完全マスターN3 読解 | Shin Kanzen Master N3 Dokkai (Coming soon...)
9. 耳から覚える文法トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Bunpou N3
10. 耳から覚える聴解トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Choukai N3
11. 耳から覚える語彙トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Goi N3
12. 日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N3
13. 日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N3
14. 日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N3
15. 日本語能力試験問題集 N3 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N3
16. 合格できる日本語能力試験 N3 | Gokaku Dekiru N3
17. 日本語能力試験 完全模試 N3 | Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
18. 日本語能力試験模試と対策 N3 | JLPT Moshi to Taisaku N3
19. 日本語能力試験N3予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N3
20. 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 | JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
21. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 | Pattern-Betsu Tettei Drill N3
22. 日本語能力試験公式問題集 N3 | JLPT N3 Official Book
23. 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 | JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
24. TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 | Try N3! Phiên bản tiếng Việt
25. 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 | Tanki Master Nihongo N3

LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU : 

1. Fshare (update 29.8.2016) : Click here
2. Mediafire (update 29.8.2016) : Click here
3. Mega (update 29.8.2016) : Click here
4. Google (update 29.8.2016) : Click here

5. Mediafire : Click here
6. Fshare : Click here

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :
Password unlock link : studyjapanese.net

1. Nihongo Soumatome N3 Bunpou
日本語総まとめ N3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

***Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

2. Nihongo Soumatome N3 Choukai
本語総まとめ N3 聴解
Google | Mediafire | Fshare | Mega
3. Nihongo Soumatome N3 Dokkai
日本語総まとめ N3 読解
Google | Mediafire | Fshare | Mega


4. Nihongo Soumatome N3 Goi
日本語総まとめ N3 語彙
Google | Mediafire | Fshare | Mega
5. Nihongo Soumatome N3 Kanji
日本語総まとめ N3 漢字
Google | Mediafire | Fshare | Mega


 6. Shin Kanzen Master N3 Bunpou
新完全マスターN3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

7. Shin Kanzen Master N3 Choukai
新完全マスターN3 聴解
Google | Mediafire | Fshare | Mega

8. Shin Kanzen Master N3 Dokkai
新完全マスターN3 読解
Coming soon ...
9. Mimi kara oboeru Bunpou N3
耳から覚える文法トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

10. Mimi kara oboeru Choukai N3
耳から覚える聴解トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare Mega

11. Mimi kara oboeru Goi N3
 耳から覚える語彙トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega 

12  Speed Master Bunpou N3
日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare | Mega

13. Speed Master Choukai N3
日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare | Mega

14. Speed Master Dokkai N3
日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare Mega

15. Speed Master Goi N3
日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 16. Goukaku Dekiru N3 
合格できる日本語能力試験 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

17. Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
日本語能力試験 完全模試 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega


18. JLPT Moshi to Taisaku N3
日本語能力試験模試と対策 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega 19. JLPT Yosou Mondaishuu N3
日本語能力試験N3予想問題集
Google | Mediafire | Fshare | Mega


20. JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字
Google | Mediafire | Fshare | Mega
21. Pattern-Betsu Tettei Drill N3
 パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

22. JLPT N3 
Japanese Language Proficiency Test Official Book 
日本語能力試験 公式問題集 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega


 
23. JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
日本語能力試験N3対策問題&要点整理
Google | Mediafire | Fshare | Mega


24. Try N3! Phiên bản tiếng Việt
TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語
& 語彙リスト ベトナム語版 
Google | Mediafire | Fshare | Mega


25. Tanki Master Nihongo N3
短期マスター日本語能力試験ドリルN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 ----------------------------------------------------------------------------
LINKs ĐÓNG GÓP CHIA SẺ:  
1. Chung Do :  Speed Master Dokkai
Bài viết tham khảo trang: studyjapanese.net

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: